Tietosuojapäivitykset

Muutokset 18.4.2020: Henkilötietojen luovutuksia koskevia täsmennyksiä

Olemme täydentäneet henkilötietojen luovutuksia koskevaa kohtaa…

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.