SUKELLUSSEURA NOUSU RY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojalauseke on voimassa: 18.4.2020 lähtien
Lue tekemistämme päivityksistä täältä.

REKISTERINPITÄJÄ

Nousu ry

Kotipaikka: Espoo

Yhdistystunnus: 3043623-5

Yhteyshenkilö tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: Nousu ry:n hallitus sekä jäsenrekisterivastaava jasensihteeri(a)nousu.fi.

MITÄ HENKILÖTIETOJA YHDISTYKSEN TOIMINNASSA KÄSITELLÄÄN JA MIHIN TARKOITUKSIIN?

Nousu ry käsittelee henkilötietoja sääntöjensä mukaisen toiminnan, eli sukellusharrastuksen edistämiseksi. Sukellusharrastusta edistetään muun muassa koulutuksin, opintomatkoin sekä sukellus- ja muiden vastaavien tapahtumien avulla. Nousu ry käsittelee henkilötietoja jäsenasioiden hoitamiseksi, toimintansa organisoimiseksi, viestintään jäsentensä kanssa (mm. Pulloposti, kokouskutsut, laskutus) sekä lainsäädännön (esimerkiksi yhdistyslaki) ja muiden vastaavien määräysten noudattamiseksi. Sukelluskoulutusta koskevat CMAS- ja ISO-standardit vaativat kurssin järjestäjää säilyttämään oppilasta ja hänen kurssisuorituksiaan koskevia tietoja seitsemän vuoden ajan.

Nousu ry käsittelee muun muassa seuraavia jäsentensä tietoja:

 • Jäsenten perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ikä, kotikunta, syntymäaika)
 • Kansalaisuus (suoja-alue-, Sotamuseo- ja sotilasalueen lähestymisluvat)
 • Jäsenhakemus
 • Jäsenluokka, äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
 • Laskutusta ja laskuja koskevat tiedot (jäsenmaksun tiedot, tila ja maksutapa, kaasujen täytöt, varustevuokrat, sukelluskurssit ja –retket, matkat)
 • Tieto siitä, että terveysselvitys on tehty (ISO-standardi 24803:2017)
 • Sukelluskurssin aikana hyväksytysti suoritetut opintosuoritteet (ISO-standardi 24803:2017)
 • Kortitustiedot kurssin hyväksytyn suorittamisen jälkeen (ISO-standardi 24803:2017)
 • Kiinnostuksen kohteet (osallistuminen, toiminnan järjestäminen ja kehittäminen, sukelluskokemus)
 • Henkilötiedot mahdollisista jäsenen erityisistä oikeuksista (esim. yhdistyksen veneen kipparointiin oikeutetut, avainten haltijat yhdistyksen tiloihin)
 • Sukelluskaasutäyttöjen kirjanpito (kaasun täyttäjä ja käyttäjä, jäsenen täytettävien pullojen tiedot) (TUKES)
 • Sukupuoli (Sukeltajaliitto)

Nousu ry saa käsittelemänsä henkilötiedot jäseniltään.

MIKÄ ON HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

 Nousu ry käsittelee jäsentensä henkilötietoja usealla tietosuojalainsäädännön edellyttämällä perusteella:

 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (esim. yhdistyslain mukainen jäsenluettelo, jossa jäsenen nimi ja kotikunta)
 • Oikeutetun edun perusteella (jäsenhakemus ja jäsenasioiden hoitaminen)
 • Suostumukseen perustuen (esim. jäsentietojen luovutukset Sukeltajaliittoon).

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Nousu ry säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kun jäsenyyteen liittyvien asioiden ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi on tarpeellista. Jäsenyyden päätyttyä henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti seuraavan kalenteri vuoden aikana. Kirjanpitomateriaalia säilytetään kirjanpitolain määrittelemä aika.

MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN?

Nousu ry:n kaikki jäsenet ovat myös Sukeltajaliiton jäseniä, jolloin Nousu ry välittää Sukeltajaliitto ry:n edellyttämät tiedot Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteriin. Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste löytyy täältä.

Jäsenen pyynnöstä ja suostumuksella (suoja-aluelupahakemus, Sotamuseon lupahakemus) Nousu ry luovuttaa Puolustusvoimille / Sotamuseolle tiedon jäsenen nimestä, syntymäajasta sekä kansalaisuudesta.

Nousu ry voi hyödyntää toiminnassaan ulkopuolisten ylläpitämiä sivustoja, (kuten Nimenhuuto.com), jolloin palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenellä on tietosuojalainsäädännön määrittelemin edellytyksin seuraavat rekisteröidyn oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus)
 • Oikeus tietojensa oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus peruuttaa antamansa suostumus – suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen

Oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt voi toimittaa Nousu ry:n jäsenrekisterivastaavalle osoitteeseen jasensihteeri(a)nousu.fi.

Lisäksi jäsenellä on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle Nousu ry:n henkilötietojen käsittelystä (www.tietosuoja.fi).