Rekisteriseloste

NOUSU RY JÄSENREKISTERIN TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖTARKOITUS

JÄSENREKISTERIN TIEDOT:

 • Nimi, henkilön tunnistus
 • Kotikunta, yhdistyslain velvoite
 • Kansallisuus, Suoja-alueluvat
 • Syntymäaika, Suoja-alueluvat
 • Sähköposti, kerhon sääntöjen mukaiset vuosikokouskutsut, yhteydenotot sähköpostilla
 • Postiosoite, Pullopostin postitus, SUSLin sporttirekisteri
 • Puhelinnumero, yhteydenotot puhelimitse (sukelluskeikat)
 • Jäsenluokka, äänioikeus kerhon kokouksissa
 • Sukupuoli, SUSLin sporttirekisteri
 • Sukeltajaluokitus, sukellusten organisointi
 • Kiinnostuksen kohteet, toiminnan järjestäminen ja kehittäminen
 • Viitenumero, maksun tunnistus
  • viisinumeroinen, joista ensimmäiset neljä numeroa ovat jäsennumero (1000…9999) ja viides numero tarkistussumma.
 • Tieto maksetuista jäsenmaksuista, jäsenyyden ylläpitäminen

Sisäisillä, ainoastaan jäsenistön käytössä olevilla sivuilla on lisäksi tieto henkilöistä, jotka saavat kipparoida Nousun veneitä. Tämä tieto ei ole osa jäsenrekisteriä.

TIETOJEN JULKAISU

Ainoastaan Kerhon jäsenistölle tarkoitetulla  sivuilla julkaistaan eri yhteyksissä (ilmoittautumislistat sukelluksille, jäsenmaksun maksamiseen liittyvät tiedot) seuraavat tiedot: henkilön nimi, viitenumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Suoja-aluelupa-hakemuksissa ja  viranomaisen julkaisemissa lopullisissa luvissa on näkyvissä henkilön nimi, syntymäaika sekä kansalaisuus.

Henkilötietoja ei saa käyttää, eikä niitä käytetä seuran tai Sukeltajaliiton ulkopuoliseen toimintaan.

HENKILÖREKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sukellusseura Nousu Ry
Osoite:
Sähköposti: 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nousu ry hallitus ja jäsenrekisterivastaava.

3. Rekisterin nimi

Nousu ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta, sukeltaminen alueilla joille vaaditaan suoja-aluelupa. Kts. kohta “Jäsenrekisterin tiedot”.

5. Rekisterin tietosisältö

Kts. kohta “Jäsenrekisterin tiedot”

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet itse ilmoittavat osoitteen- ja sähköpostinsa muutokset jäsenrekisterivastaavalle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Nousu ry kaikki jäsenet ovat myös sukeltajaliiton jäseniä, jolloin Nousu ry jäsentiedot välitetään myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteriin. Sukeltajaliiton jäsenrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy täältä.

Henkilön pyynnöstä (suoja-aluelupahakemus, Sotamuseon lupahakemus) Puolustusvoimille/Sotamuseolle luovutetaan tiedot henkilön nimestä, syntymäajasta sekä kansalaisuudesta.

Nousu ry ei luovuta tietoja muille kuin Sukeltajaliitolle.

Yllämainituista tiedoista julkaistaan kerhon sisäisillä, jäsenistölle tarkoitetuilla sivuilla henkilön nimi, viitenumero, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite. Lisäksi suoja-alueluvissa on näkyvissä syntymäaika, sekä kansalaisuus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja ei säilytetä suoraan sähköisesti saatavilla. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä hallituksen edustajilla (jäsenrekisterivastaava, sukellusmestari, rahastonhoitaja).

10. Tarkastus- ja kielto-oikeudet

Nousu ry jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen voi tarkistaa tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisterivastaavaan.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta Sukeltajaliiton lisäksi muille kolmansille osapuolille.