Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltaja myös tuntee sukellusjohtamisen perusteet. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Syventävän jatkokurssin jälkeen sukeltaja osaa johtaa turvallisella ja pätevällä tavalla toisia sukeltajia avovedessä huomioiden heidän koulutus- ja kokemustason. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Pääsyvaatimukset:

  • CMAS Two Star Diver (entiseltä nimeltä P2) -kortti, NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaavantasoinen muun kansainvälisen koulutusjärjestön kortti
  • Rescue Diver -kortti
  • Ensiapu- ja hapenantopätevyys
  • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus todettuna joko terveysselvityslomakkeen tai lääkärintodistuksen kautta
  • Riittävä, monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus: vähintään 60 sukellusta, joista 40 on suoritettu CMAS Two Star Diver-kurssin jälkeen. Lisäksi 30 kirjattua sukellusta tulee olla mahdollisimman monipuolisesti suoritettuna vaativammissa olosuhteissa kuten esimerkiksi 20-30 metrin syvyydessä, kuivapuvulla, yösukelluksia, alle 2 m:n vaakanäkyvyydessä, virtaavassa vedessä, hylkysukelluksia, jääsukelluksia tai sukelluksia kylmässä vedessä.
  • Vedenalaisen suunnistuksen hallinta
  • Vähintään 18-vuoden ikä. Yläikärajaa ei ole.
  • Sukeltajaliiton ja Nousu ry:n jäsenyys.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Three Star Diver- koulutusstandardin sekä ISO 24801-3 “Dive Leader”-standardin vaatimukset.

Oppilas hankkii itse sukellusvälineet ja -laitteen kurssille (kuivapuku ei ole pakollinen).

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu etätehtävistä, teoriaosuudesta, allastasotestistä sekä käytännön harjoitteista avovesiviikonloppuna. Käytännön harjoitukset ja avovesisukellukset järjestetään avovesikaudella erikseen sovittavina ajankohtina, mieluiten seuran retkien yhteydessä. Syväsukellus (max 35-40 m) järjestetään tarkoitukseen sopivassa kohteessa. 

Syventävä jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet toimia sukellus- ja koulutustapahtumissa sukellusvanhimpana ja Dive Leaderina sekä suunnitella ja toteuttaa pakollisia etappipysähdyksiä vaativia sukelluksia 30 – 40 metrin syvyysalueella.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 250 € jäsenille. Seuraan liittyminen ja loppuvuoden jäsenmaksu + 80 €. Laitepaketti ei kuulu kurssin hintaan. 

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille tehdään Sukeltajaliiton sivujen kautta tapahtumakalenterista.

 

Lisätietoja

Kysy lisätietoja Nousu ry:n koulutusvastaavalta