Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Pääsyvaatimukset:

  • CMAS P2 -kortti, NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaavantasoinen muun kansainvälisen koulutusjärjestön kortti
  • Rescue Diver -kortti
  • Ensiapupätevyys
  • Riittävä, monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus: vähintään 60 sukellusta, joista 20 20-30 metrin syvyydessä ja 3 yösukellusta
  • Sukeltajaliiton ja Nousu ry:n jäsenyys.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P3- koulutusstandardin vaatimukset.

Oppilas hankkii itse sukellusvälineet ja -laitteen kurssille (Kuivapuku ei ole pakollinen).

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu etätehtävistä, teoriaosuudesta, allastasotestistä sekä käytännön harjoitteista avovesiviikonloppuna. Käytännön harjoitukset ja avovesisukellukset järjestetään avovesikaudella erikseen sovittavina ajankohtina, mieluiten seuran retkien yhteydessä. Syväsukellus (max 35-40 m) järjestetään tarkoitukseen sopivassa kohteessa. 

Syventävä jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet toimia sukellustapahtumissa sukellusvanhimpana sekä suoranoususukeltamiseen 30 – 40 metrin syvyysalueella.

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 250€ jäsenille. Seuraan liittyminen ja loppuvuoden jäsenmaksu + 80 eur. Laitepaketti ei kuulu kurssin hintaan. 

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille tehdään sukeltajaliiton sivujen kautta tapahtumakalenterista.

Seuraava kurssi on suunniteltu elo-syyskuulle 2018. Avovesiviikonloppu on suunniteltu pidettäväksi 14.-16.9.2018.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja Nousu ry:n koulutusvastaavalta