Erikoiskurssit

Erikoiskurssien kuten Advanced nitrox, Technical skills, jääsukellus/Ice diver-, Nitrox-, Rescue-, Night diver-kurssien vaatimukset ovat kurssikohtaiset. Lisäksi järjestämme kysynnän mukaan esimerkiksi kuivapuku- ja EA-kursseja.


Advanced nitrox kurssi

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla
voi tehdä turvallisesti edistyneempiä nitroksisukelluksia. Kurssi laajentaa oppilaan nitroksisukeltamiseen
liittyvää tietotaitoa etappikaasujen, erityisesti EAN50 ja puhdas happi, käyttöön. Sukeltaja oppii
ymmärtämään etappisukellusten lisäriskit ja puhtaan hapen käyttöön liittyvät riskit.


Technical skills kurssi

CMAS Technical Skills ‐kurssin tavoite on kehittää niitä välttämättömiä taitoja, joita tarvitaan kaikentasoisten tekniikkasukellusten tekemiseen. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muuhun CMAS‐ tekniikkasukelluskoulutukseen osallistumista. Voidaan yhdistää osaksi adv.nitrox kurssia.


Sukellusturvallisuuskurssi

Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, joita sukeltaja voi suorittaa. Kaikkiin Sukeltajaliiton koulutusohjelman kursseihin sisältyy turvallisuuteen, riskien hallintaan, pelastautumiseen ja pelastamiseen liittyviä asioita ja harjoitteita, mutta sukellusturvallisuuskurssi on ainoa, jossa ne ovat keskiössä.

Kurssi koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.


Kuivapukukurssi

Kurssilla opitaan kuivapukusukeltamisen perusteet ja miten ehkäistään yleisimpiä kuivapuvulla sukeltamiseen liittyviä riskejä. Kurssi antaa valmiuden oman kuivapuvun hankintaan. Kurssi voidaan yhdistää laitesukelluksen peruskurssiin niin, että peruskurssin avovesiharjoitukset tehdään kuivapuvulla.


Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea (22-40 %) sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.


Jääsukellus-/Ice diver-kurssi

Jääsukelluskurssi antaa valmiuden sukeltaa jään alla tai jäätävissä olosuhteissa ja toimia jääsukellusparin pinta-avustajana.

Kurssin pääsyvaatimus: CMAS Two Star Diver (ennen P2) / NAUI AOWD tai vast.

 • Talvisukelluksen suunnittelu ja organisointi; toimintatavat ja tekniikat; ongelmat ja vaarat.
 • Sukelluspaikan valinta ja valmistelu. Avannon teko.
 • Erikoisvarusteet, pintaköydet, merkit ja kommunikointi, naruttajana toimiminen.
 • Kylmän vaikutus sukeltajaan.
 • Toiminta ongelmatilanteissa.
 • Turvasukeltajan toiminta.

CMAS Nitrox Gas Blender -kurssi

Kurssi antaa valmiuden valmistaa turvallisesti erilaisia nitroksiseoksia. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Oppilaan ei välttämättä tarvitse olla sukeltaja. Kurssilla käydään läpi

 • seoskaasujen sekoittamisen ja täytön riskit ja niiden hallinta. Erityisesti painotetaan korkeapaineisen hapen turvallista käsittelyä.
 • kaasun sekoittamisessa tarvittavat laskutoimitukset ja laskemisessa apuna käytettävät taulukot ja tietokoneohjelmat
 • oikean kaasuseoksen merkitys sukeltajan turvallisuudelle
 • sukellusvarusteiden happipuhtaus ja happiyhteensopivuus
 • TUKESin ja muiden suomalaisten viranomaisten ohjeet

CMAS Trimix Gas Blender

Kurssi antaa valmiuden valmistaa turvallisesti erilaisia trimiksiseoksia. Kurssilla käydään läpi

 • trimiksiseosten sekoittamisen ja täytön riskit ja niiden hallinta
 • kaasun sekoittamisessa tarvittavat laskutoimitukset ja laskemisessa apuna käytettävät taulukot ja tietokoneohjelmat
 • oikean kaasuseoksen merkitys sukeltajan turvallisuudelle
 • TUKESin ja muiden suomalaisten viranomaisten ohjeet

Pääsyvaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • CMAS Nitrox Blender -kortti tai vastaava muun yleisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön voimassaoleva kortti
 • oppilaan ei välttämättä tarvitse olla sukeltaja

DAN BLS & Oxygen Provider

Basic Life Support eli BLS-kurssilla perehdytään hätätilanteen alkuarvion tekemiseen, itsensä suojaamiseen, tajuttoman ihmisen auttamiseen, aikuisen elottoman peruselvytykseen, tukehtuneen ensiapuun, ulkoisen verenvuodon tyrehdyttämiseen ja sokin hoitoon. Kurssin pituus on neljä tuntia.

Kurssi on vaatimuksena muille DAN-ensiapukursseille. Kurssi käy myös Sukeltajaliiton muille kursseille vaadittavaksi ensiapukurssiksi. Kurssilla on SPR EA-kurssin virallinen asema Suomessa.

Oxygen First Aid eli happiensiavun peruskurssilla (O2) opitaan tunnistamaan mahdollisen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuhapen annosta ennen sairaalahoitoon toimittamista. Lisäksi opitaan perusasioita sukeltajataudista ja ilmakuplaemboliasta ja harjoitellaan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenantolaitteen käyttöä.