Yhteystiedot

Nousu Ry

Nousu ry
www.nousu.fi
Rek.nro: 156.351

Hallitus

Yhteydenotot koko hallitukseen: hallitus(a)nousu.fi

Puheenjohtaja Sami Järvinen

Kutsuu hallituksen koolle. Valvoo hallituksen toimintaa. Yhteyshenkilö muihin seuroihin.

puheenjohtaja(a)nousu.fi

Varapuheenjohtaja, Matti Hämäläinen

Toimii puheenjohtajana mikäli puheenjohtaja ei ole paikalla. Pitää yllä PTS:ää.
varapuheenjohtaja(a)@nousu.fi

Sihteeri, Emma Barrow

Kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja muut dokumentit puhtaaksi. Arkistoi postit jne. Anoo uimahallivuorot. Täyttää ja lähettää muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin.

sihteeri(a)nousu.fi

Rupert Simon, jäsen

Rupert Simon, jäsen

koulutusvastaava(a)nousu.fi

Kalevi Vehmaa, jäsen

Kalevi Vehmaa, jäsen

Markku Luoto, varajäsen

Markku Luoto, varajäsen

Riku Marjeta, varajäsen

Riku Marjeta, varajäsen

Matti Miinala, varajäsen

Matti Miinala, varajäsen

Mikko Mustonen, varajäsen

Mikko Mustonen, varajäsen

Janne Viskari, varajäsen

Janne Viskari, varajäsen

Vastuuhenkilöt

Kaasuvastaava Vesa Kankkunen

Koordinoi kaasupullojen vaihtamista.

Kalustovastaava Janne Viskari

Huoltaa kaluston. Pitää kalustoluettelon ajan tasalla. Informoi hallitusta kalustotarpeista.

kalustovastaava(a)nousu.fi

Koulutusvastaava Rupert Simon

Järjestää ja koordinoi kursseja. Hoitaa sukelluskorttien uusimiset. 

koulutusvastaava(a)nousu.fi

Nousukeskusvastaava Matti Miinala

Vastaa nousukeskuksen avaimien ja ovikoodien hallinnasta, sekä hälytysten valvonnasta. Koordinoi talkoot ja vastaa nousukeskuksen järjestyksen ylläpidosta.

Nuorisovastaava Jesperi Rantanen

Toimii nuorisotoiminnan vetäjänä. Junnutiimiin kuuluvat myös: Jalo Boman, Mari Partio, Mirja Poutiala ja Irene Savolainen.

junnuvastaava(a)nousu.fi

Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Irene Savolainen

Hallinnoi jäsenrekisteriä, laskuttaa vuoden alussa jäsenmaksut ja tarkistaa maksetut jäsenmaksut. Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta noudattaen seuran talousarviota. Huolehtii, että maksut ja laskut  maksetaan hallituksen päätösten mukaisesti. Seuraa seurantalouden kehittymistä ja esittelee sen hallitukselle. Anoo valmennusavustukset.

rahastonhoitaja(a)nousu.fi | jasensihteeri(a)nousu.fi

Täyttövastaava Riku Marjeta

Ylläpitää ja koordinoi täyttövuorot. Kouluttaa uudet täyttäjät ja avaimenhaltijat. Huolehtii täyttölupaprosessista, kerää ja arkistoi vastuusitoumukset. Koordinoi suodattimien vaihdot ja huollot.

Varustevastaavat Mikko Mustonen ja Mattias Roslund

Hoitaa laitepakettien vuokraukset, huollot ja hankinnat. Hoitaa kaluston lainaukset.

varustevastaava(a)nousu.fi

Venevastaava Kalevi Vehmaa

Koordinoi sukellustukialuksen kunnostustyöt, vesillelaskut ja vesiltänostot. Järjestelee kipparipäivystykset.

venevastaava(a)nousu.fi

Webmaster Marko Räihä

webmaster(a)nousu.fi