Varastopullojen vaihto-ohje

Käytätkö sukeltamiseen nitroxia, trimixiä tai argonia? Jokaisen happea, heliumia tai argonia käyttävän on hyvä osallistua tyhjien varastosäiliöiden vaihtamiseen täysiin vuosittain. Jos olet suurkuluttaja niin sitten omantunnon mukaan useamminkin. Vaihdetaan mahdollisimman monta varastosäiliötä samalla kertaa eli jos tarvitset vain happea niin tarkista josko myöskin argon/heliumpullo olisi vaihdon tarpeessa.

Ajantasaiset tiedot varastosäiliöiden paineista löytyvät Google Driven dokumentista Nousu ry:n Kompressorisuodattimien vaihdot sekä varastokaasujen paineet. Heliumit käytetään kokonaan tyhjiksi ennen vaihtoa. Suotavaa on myöskin argonin sekä hapen tyhjiksi käyttäminen – happi on tosin niin halpaa että säiliön voi vaihtaa kun painetta on alle 20 baria. Muistathan myöskin päivittää varastosäiliöiden paineet pullon kyljessä olevalle teipille kun käytät niitä.

Täydet säiliöt on tilattava jälleenmyyjältä puhelimitse muutamaa päivä etukäteen jotta varmistetaan että heiltä löytyy kyseiset kaasut meille. Alla jälleenmyyjän yhteystiedot.

        Wilhtom Oy
        Olarinluoma 16 F, 02200 ESPOO
        (liikkeen pihaan ajo Luomannotko -kujan kautta)
        puh. 09 420 8075 ja 09 420 8085
        fax. 09 412 44040
        avoinna arkisin klo 08:00-16:30

Jos autosi ei sovellu varastosäiliöiden kuljetukseen tai et tiedä mitä tehdä niin voit aina ilmoittautua foorumilla vapaaehtoiseksi avustamaan operaatiossa. :)

Muistilista:

 • Kirjaa varastosäiliön kyljessä olevalle teipille käytön jälkeen jäljellä olevat paineet.
 • Päivitä varastosäiliöiden painetiedot lomakkeelle.
 • Varmista että jälleenmyyjällä on täydet pullot noudettavaksi (koittavat pitää varastossa 3 happea, 1 heliumia ja 2 argonia) – tee varaus puhelimitse mielellään 3 päivää etukäteen.
  • Jälleenmyyjän väki maallikkoja kaasujen suhteen joten kerro tarkasti pullojen speksit, varmista että ymmärretty ja montako halutaan tyyliin “X KPL 50 LITRAN, 300 BAR HELIUM”, “Y KPL 50 LITRAN, 300 BAR ARGON” ja “Z KPL 50 LITRAN, 200 BAR HAPPI”.
 • Kahdestaan vaihto sujuu mukavasti – sovi foorumilla itsellesi kaveri mukaan hommaan. Siinä samalla kaikki näkevät että asia on työn alla.
  • Poimi kaveri nitrox/trimix-täyttäjien listalta.
  • Perehdytä uusia vaihto-operaatioon.
  • Hyvien kuljetusautojen omaavien ei kannata tehdä tätä keskenään.
 • Tarvitset NK:lta mukaasi kaasupoolin asiakaskortin sekä tyhjät varastosäiliöt.
  • Kaasupoolin kortti on nitrox-sekoituspaneelin avainlokerossa.
  • Kiinnitä varastosäiliöt turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
 • Mene Woikosken jälleenmyyjälle.
 • Kerro jälleenmyyjälle, että tarvitset sukeltamiseen soveltuvia kaasuja ja vaihda tyhjät pullot samanlaisiin täysinäisiin.
 • Esitä kaasupoolin kortti, tarkista ja allekirjoita lasku.
  • Kaasujen hinnat vuonna 2012 – jälleenmyyjällä voi olla pakko maksaa kuljetusmaksuja mutta tämä pitää tarkistaa vielä:
   • Happi 50L/200bar – 73% alennusta 53.50€ hinnasta eli 14.45€
   • Argon 50L/300bar – kiinteä hinta eli 92,40€
   • Helium 50L/300bar – kiinteä hinta eli 230,95€
  • Pullovuokrat – uusitaan automaattisesti edullisimman mukaan eli 8-vuodeksi:
   • 3v. 111,40€, 5v. 147,91€ ja 8v. 202,32€
 • Tee vaiheet 1 ja 2.

 


Do you use nitrox, trimix or argon diving gases? Each one using oxygen, helium or argon gases is welcome to participate in to change empty storage tanks to full ones yearly. If you are a heavy consumer so then maybe more often. Aim is to replace as many storage tanks at the same time as possible – e.g. if you are in a need of nitrox and go to change the new oxygen storage tanks then check if also argon / helium are in a need of exchange.

Up to date pressure information of storage tanks is on the Google Drive document Nousu ry:n Kompressorisuodattimien vaihdot sekä varastokaasujen paineet). Helium must be used completely empty before the exchange. Preferably it is the same with argon and oxygen – although oxygen is so cheap that the container can be changed when the pressure is below 20 bar. Remember to also update the storage tank pressure to the tape on the side of the bottle when you have used them.

Full containers must be ordered and reserved by phone for a few days in advance in order to ensure delivery to us. Below we have retailer contact information.

        Wilhtom Oy
        Olarinluoma 16 F, 02200 Espoo,
        (drive to the yard via Luomannotko alley)
        tel. 09 420 8075 and 09 420 8085
        fax. 09 412 4404 0
        open on weekdays from 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

If your car is not suitable for transporting the storage tanks or you do not know what to do, then you can always volunteer to assist in the operation and announce this at the forum.

Checklist:

 • Update record of remaining pressure on the side of the storage tank after using it.
 • Update storage tank pressures to the lomakkeelle.
 • Make sure that the dealer has the full bottles for collection (they try to have 3 oxygen, 1 helium and 2 argons in stock) – make a reservation by phone about 3 days in advance.
  • They are not specialists with gases so tell bottle specs accurately, make sure that they understood and how many you need e.g. “X x 50 liter, 300 BAR HELIUM”, “Y x 50 liter, 300 BAR ARGON” and “Z x 50 liter, 200 BAR OXYGEN”.
 • Exchange goes smoothly with two persons – find a pair to yourself from the forum. At the same time others see that deed is in progress.
  • Pick up someone from nitrox / trimix-fillerlist.
  • Take new ones to the operation with you.
  • Good transport vehicle owners should not do this together.
 • You need Kaasupooli customer card and empty storage tanks from the NK.
  • The Kaasupooli card is in the same box as the nitrox mix panel’s key is.
  • Attach the storage tanks safely while transporting them.
 • Go to Woikoski retailer.
 • Tell dealer that you need diving gases and exchange empty bottles to full ones.
 • Show the Kaasupooli card, check and sign the bill.
  • Gas prices in 2012 – we may be forced to pay some extra transfer costs to the retailer, but this is yet to be checked:
   • Oxygen 50L/200bar – 73% discount from the price of 53.50 € to 14.45 €
   • Argon 50L/300bar – a fixed price of 92.40 €
   • Helium 50L/300bar – a fixed price of 230.95 €
  • Bottle rents – renewed automatically to the 8-year (cheapest in the long term):
   • 3yrs. 111.40 €, 5 yrs. 147.91 € and 8 years old. 202.32 €
 • Do steps 1 and 2